RoháčekSudcov16,15

Sudcov 16:15

Na to mu po­vedala: Jako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď nie je so mnou tvoje srd­ce? Toto už trik­rát si ma oklamal a ne­povedal si mi, v čom leží tvoja veľká sila.


Verš v kontexte

14 A urobila tak, za­razila klinom a po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! Ale keď sa pre­budil zo svoj­ho spán­ku, vy­tr­hol klin tkaniva aj s os­novou. 15 Na to mu po­vedala: Jako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď nie je so mnou tvoje srd­ce? Toto už trik­rát si ma oklamal a ne­povedal si mi, v čom leží tvoja veľká sila. 16 A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už ne­moh­la zniesť jeho duša, z­navená až na sm­rť.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 Na to mu po­vedala: Jako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď nie je so mnou tvoje srd­ce? Toto už trik­rát si ma oklamal a ne­povedal si mi, v čom leží tvoja veľká sila.

Evanjelický

15 Ale ona mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať, že ma miluješ, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Trik­rát si ma už oklamal a ne­povedal si mi, v čom je tvoja veľká sila.

Ekumenický

15 Delíla mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Už trik­rát si ma pod­viedol a ne­prez­radil si mi, v čom je tvoja veľká sila.

Bible21

15 A tak mu vy­číta­la: „Jak můžeš ří­kat, že mě mi­lu­ješ, když u mě nemáš srd­ce? Už třikrát jsi mě okla­mal! Copak mi ne­po­víš, v čem je ta tvo­je ve­liká síla?“