RoháčekSudcov16,17

Sudcov 16:17

v­tedy jej vy­javil celé svoje srd­ce a po­vedal jej; Brit­va nik­dy nevyšla na moju hlavu, lebo som nazarej Boží od života svojej mat­ky. Keby ma oholili, od­išla by odo mňa moja sila, a ne­mal by som vlády, ale by som bol ako každý iný človek.


Verš v kontexte

16 A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už ne­moh­la zniesť jeho duša, z­navená až na sm­rť. 17 v­tedy jej vy­javil celé svoje srd­ce a po­vedal jej; Brit­va nik­dy nevyšla na moju hlavu, lebo som nazarej Boží od života svojej mat­ky. Keby ma oholili, od­išla by odo mňa moja sila, a ne­mal by som vlády, ale by som bol ako každý iný človek. 18 A Delila vidiac, že jej vy­javil celé svoje srd­ce, po­slala a za­volala kniežatá Filištínov a od­kázala: Poďte už teraz hore, lebo mi vy­javil celé svoje srd­ce. A tak prišli k nej hore kniežatá Filištínov a donies­li strieb­ro vo svojej ruke.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 v­tedy jej vy­javil celé svoje srd­ce a po­vedal jej; Brit­va nik­dy nevyšla na moju hlavu, lebo som nazarej Boží od života svojej mat­ky. Keby ma oholili, od­išla by odo mňa moja sila, a ne­mal by som vlády, ale by som bol ako každý iný človek.

Evanjelický

17 ot­voril jej celé srd­ce a po­vedal: Brit­va sa mi ešte nedot­kla hlavy, lebo som Božím za­sväten­com od života mat­ky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila, oslabol by som a bol by som ako všet­ci os­tat­ní ľudia.

Ekumenický

17 ot­voril jej svoje srd­ce a po­vedal jej: Mojej hlavy sa do­siaľ brit­va nedot­kla, lebo od života mat­ky som Božím za­sväten­com. Keby ma ostrihali, sila by ma opus­tila a bol by som slabý ako ktokoľvek iný.

Bible21

17 Teh­dy jí všech­no pro­zra­dil: „Mé hlavy se ne­do­tkla břitva, pro­tože jsem už od matči­na lů­na za­svěcen Bohu jako na­zír. Kdy­by mě oho­li­li, má sí­la by mě opusti­la a byl bych slabý jako každý jiný.“