RoháčekSudcov14,8

Sudcov 14:8

A keď sa po­tom na­vracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, od­bočil z ces­ty, aby po­zrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕt­vole ľva i med.


Verš v kontexte

7 A keď sišiel a hovoril so ženou, ľúbila sa Sam­sonovi. 8 A keď sa po­tom na­vracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, od­bočil z ces­ty, aby po­zrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕt­vole ľva i med. 9 A na­bral si ho na svoje ruky a išiel po­zvoľna a jedol a išiel k svoj­mu ot­covi a k svojej mat­ke a dal im, a jed­li, ale im ne­povedal, že med vy­bral z mŕt­voly ľva.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď sa po­tom na­vracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, od­bočil z ces­ty, aby po­zrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕt­vole ľva i med.

Evanjelický

8 Keď po is­tom čase išiel tam vziať si ju za ženu, od­bočil z ces­ty, aby sa po­zrel na mŕt­ve telo levíčaťa. A hľa, v tele levíčaťa bol roj včiel a med,

Ekumenický

8 Keď si ju po nejakom čase šiel vziať za ženu, od­bočil z cesty, aby sa podíval na mŕt­veho leva. V tele leva bol roj včiel a med.

Bible21

8 Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Od­bočil, aby se podíval na mrt­vého lva a hle, ve lví zdech­lině byl vče­lí roj a med.