EkumenickýSudcov14,8

Sudcov 14:8

Keď si ju po nejakom čase šiel vziať za ženu, od­bočil z cesty, aby sa podíval na mŕt­veho leva. V tele leva bol roj včiel a med.


Verš v kontexte

7 Po­tom zišiel dolu, po­zhováral sa s tou ženou, čo sa mu páčila. 8 Keď si ju po nejakom čase šiel vziať za ženu, od­bočil z cesty, aby sa podíval na mŕt­veho leva. V tele leva bol roj včiel a med. 9 Vzal do ruky plást medu a ces­tou z neho jedol. Prišiel k otcovi i mat­ke a dal jesť aj im. Ne­povedal im však, že plást medu vy­bral z mŕtveho leva.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď sa po­tom na­vracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, od­bočil z ces­ty, aby po­zrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕt­vole ľva i med.

Evanjelický

8 Keď po is­tom čase išiel tam vziať si ju za ženu, od­bočil z ces­ty, aby sa po­zrel na mŕt­ve telo levíčaťa. A hľa, v tele levíčaťa bol roj včiel a med,

Ekumenický

8 Keď si ju po nejakom čase šiel vziať za ženu, od­bočil z cesty, aby sa podíval na mŕt­veho leva. V tele leva bol roj včiel a med.

Bible21

8 Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Od­bočil, aby se podíval na mrt­vého lva a hle, ve lví zdech­lině byl vče­lí roj a med.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček