RoháčekSudcov14,9

Sudcov 14:9

A na­bral si ho na svoje ruky a išiel po­zvoľna a jedol a išiel k svoj­mu ot­covi a k svojej mat­ke a dal im, a jed­li, ale im ne­povedal, že med vy­bral z mŕt­voly ľva.


Verš v kontexte

8 A keď sa po­tom na­vracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, od­bočil z ces­ty, aby po­zrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕt­vole ľva i med. 9 A na­bral si ho na svoje ruky a išiel po­zvoľna a jedol a išiel k svoj­mu ot­covi a k svojej mat­ke a dal im, a jed­li, ale im ne­povedal, že med vy­bral z mŕt­voly ľva. 10 Vtedy od­išiel jeho otec dolu k žene, a Sam­son tam pri­pravil hos­tinu, lebo tak robievali mláden­ci.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

9 A na­bral si ho na svoje ruky a išiel po­zvoľna a jedol a išiel k svoj­mu ot­covi a k svojej mat­ke a dal im, a jed­li, ale im ne­povedal, že med vy­bral z mŕt­voly ľva.

Evanjelický

9 ten vy­bral, vzal do ruky a ces­tou jedol. Prišiel k ot­covi a mat­ke, dal im z neho a jed­li, ale ne­povedal im, že med vy­bral z mŕt­veho tela levíčaťa.

Ekumenický

9 Vzal do ruky plást medu a ces­tou z neho jedol. Prišiel k otcovi i mat­ke a dal jesť aj im. Ne­povedal im však, že plást medu vy­bral z mŕtveho leva.

Bible21

9 Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrá­til k otci a mat­ce, dal jim ho jíst také. Neře­kl jim ale, že ten med nabral ze lví zdech­li­ny.