RoháčekSudcov14,7

Sudcov 14:7

A keď sišiel a hovoril so ženou, ľúbila sa Sam­sonovi.


Verš v kontexte

6 Ale sostúpil na neho Duch Hos­podinov, a roz­trh­nul ho, jako keby niek­to roztrhnul kozľa, a ne­mal ničoho vo svojej ruke. Ale ne­povedal svoj­mu ot­covi ani svojej mat­ke, čo urobil. 7 A keď sišiel a hovoril so ženou, ľúbila sa Sam­sonovi. 8 A keď sa po­tom na­vracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, od­bočil z ces­ty, aby po­zrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕt­vole ľva i med.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď sišiel a hovoril so ženou, ľúbila sa Sam­sonovi.

Evanjelický

7 Po­tom išiel a rozp­rával sa s onou ženou; a páčila sa Sam­sonovi.

Ekumenický

7 Po­tom zišiel dolu, po­zhováral sa s tou ženou, čo sa mu páčila.

Bible21

7 Sam­son šel dál až do Tim­ny, pro­mlu­vil s tou ženou a lí­bi­la se mu.