RoháčekRimanom8,31

Rimanom 8:31

List Rimanom

Čo tedy po­vieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?!


Verš v kontexte

30 A ktorých predurčil, tých aj po­volal, a ktorých po­volal, tých aj ospravedl­nil, a ktorých ospravedl­nil, tých aj os­lávil. 31 Čo tedy po­vieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?! 32 Ktorý to ne­ušet­ril vlast­ného Syna, ale ho ta dal za nás za všet­kých, ako by nám s ním po­tom i všet­kého nedaroval!?

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

31 Čo tedy po­vieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?!

Evanjelický

31 Čo teda po­vedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám?

Ekumenický

31 Čo k tomu do­dať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

Bible21

31 Co na to řekne­me? Když je Bůh s ná­mi, kdo pro­ti nám!?