RoháčekRimanom8,32

Rimanom 8:32

List Rimanom

Ktorý to ne­ušet­ril vlast­ného Syna, ale ho ta dal za nás za všet­kých, ako by nám s ním po­tom i všet­kého nedaroval!?


Verš v kontexte

31 Čo tedy po­vieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?! 32 Ktorý to ne­ušet­ril vlast­ného Syna, ale ho ta dal za nás za všet­kých, ako by nám s ním po­tom i všet­kého nedaroval!? 33 Kto bude žalovať na vy­volených Božích? Bôh je, ktorý ospraved­lňuje.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

32 Ktorý to ne­ušet­ril vlast­ného Syna, ale ho ta dal za nás za všet­kých, ako by nám s ním po­tom i všet­kého nedaroval!?

Evanjelický

32 Ten, ktorý ne­ušet­ril vlast­ného Syna, ale vy­dal Ho za nás všet­kých, ako by nám nedaroval s Ním všet­ko?

Ekumenický

32 Ako by nám ten, ktorý ne­ušet­ril vlast­ného Syna, ale vy­dal ho za nás všet­kých, nedaroval s ním všet­ko?

Bible21

32 Ne­ušetřil svého vlastního Sy­na, ale vy­dal ho za nás za všech­ny; jak by nám s ním tedy ne­da­roval i všech­no ostatní?