RoháčekRimanom8,30

Rimanom 8:30

List Rimanom

A ktorých predurčil, tých aj po­volal, a ktorých po­volal, tých aj ospravedl­nil, a ktorých ospravedl­nil, tých aj os­lávil.


Verš v kontexte

29 Lebo ktorých pred­zvedel, tých aj predurčil za súpodobných ob­razu svoj­ho Syna, aby on bol pr­vorodeným medzi mnohými brat­mi. 30 A ktorých predurčil, tých aj po­volal, a ktorých po­volal, tých aj ospravedl­nil, a ktorých ospravedl­nil, tých aj os­lávil. 31 Čo tedy po­vieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?!

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 A ktorých predurčil, tých aj po­volal, a ktorých po­volal, tých aj ospravedl­nil, a ktorých ospravedl­nil, tých aj os­lávil.

Evanjelický

30 A ktorých predurčil, tých aj po­volal; a ktorých po­volal, tých aj ospravedl­nil, a ktorých ospravedl­nil, tých aj os­lávil.

Ekumenický

30 A tých, čo predurčil, tých aj po­volal, a tých, čo po­volal, tých aj ospravedl­nil, a ktorých ospravedl­nil, tých aj os­lávil.

Bible21

30 A které předurčil, ty také po­vo­lal, a které po­vo­lal, ty také osprave­dlnil, a které osprave­dlnil, ty také oslavil.