RoháčekRimanom8,23

Rimanom 8:23

List Rimanom

No, nie len to, ale aj sami, majúc pr­votinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synov­stvo, vy­kúpenie svojeho tela.


Verš v kontexte

22 Lebo vieme, že celé stvoren­stvo spolu vzdychá a spolu boles­tí jako v pôrode až doteraz. 23 No, nie len to, ale aj sami, majúc pr­votinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synov­stvo, vy­kúpenie svojeho tela. 24 Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo nie­kto vidí, prečo by sa na to aj nadejal?

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

23 No, nie len to, ale aj sami, majúc pr­votinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synov­stvo, vy­kúpenie svojeho tela.

Evanjelický

23 A nielen ono, ale aj my, ktorí máme pr­votiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synov­stvo, vy­kúpenie svoj­ho tela.

Ekumenický

23 A nielen ono, ale aj my sami, ktorí máme Ducha ako prísľub Božích darov, aj my vnút­ri vzdycháme a očakávame synov­stvo, vy­kúpenie svoj­ho tela.

Bible21

23 A nejen ono, ale i my, kteří okouší­me první ovo­ce Du­cha, i my ve svém nit­ru sténá­me, za­tím­co očekává­me při­jetí za sy­ny, to jest vy­kou­pení svého tě­la.