RoháčekRimanom8,24

Rimanom 8:24

List Rimanom

Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo nie­kto vidí, prečo by sa na to aj nadejal?


Verš v kontexte

23 No, nie len to, ale aj sami, majúc pr­votinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synov­stvo, vy­kúpenie svojeho tela. 24 Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo nie­kto vidí, prečo by sa na to aj nadejal? 25 Ale ak sa nadejeme na to, čoho ne­vidíme, vtedy očakávame v tr­pez­livos­ti.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo nie­kto vidí, prečo by sa na to aj nadejal?

Evanjelický

24 Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme (spl­nenú), nie je nádej. Veď čo nie­kto vidí, načo by sa tomu aj nádejal?

Ekumenický

24 Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno po­zerať, nie je nádejou. Veď či nie­kto dúfa v to, čo vidí?

Bible21

24 Byli jsme to­tiž spa­seni na­dějí. Na­děje, kte­rou je vi­dět, ovšem není žádná na­děje. Když někdo něco vi­dí, pro­č by v to ještě doufal?