RoháčekRimanom8,22

Rimanom 8:22

List Rimanom

Lebo vieme, že celé stvoren­stvo spolu vzdychá a spolu boles­tí jako v pôrode až doteraz.


Verš v kontexte

21 v nádeji, že aj samo stvoren­stvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. 22 Lebo vieme, že celé stvoren­stvo spolu vzdychá a spolu boles­tí jako v pôrode až doteraz. 23 No, nie len to, ale aj sami, majúc pr­votinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synov­stvo, vy­kúpenie svojeho tela.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo vieme, že celé stvoren­stvo spolu vzdychá a spolu boles­tí jako v pôrode až doteraz.

Evanjelický

22 Veď vieme, že všet­ko stvoren­stvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrod­né boles­ti.

Ekumenický

22 Vieme totiž, že všet­ko stvoren­stvo až pod­nes spoločne vzdychá a spoločne tr­pí pôrod­né boles­ti.

Bible21

22 Ví­me pře­ce, že všech­no stvoření až do­sud spo­lečně sténá a pracuje k po­ro­du.