RoháčekRimanom8,12

Rimanom 8:12

List Rimanom

A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela.


Verš v kontexte

11 A jest­li Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕt­vych, pre­býva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Kris­ta Ježiša z mŕt­vych, oživí aj vaše smr­teľné telá skr­ze svoj­ho Ducha, ktorý pre­býva vo vás. 12 A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. 13 Lebo ak žijete podľa tela, zo­mriete; ale ak Duchom mŕt­vite skut­ky tela, budete žiť.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela.

Evanjelický

12 A tak teda, bratia, po­vin­ní sme nežiť telu podľa tela,

Ekumenický

12 Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela,

Bible21

12 Nuže, bratři, nejsme nikterak po­vinni žít pod­le tě­la.