RoháčekRimanom8,11

Rimanom 8:11

List Rimanom

A jest­li Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕt­vych, pre­býva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Kris­ta Ježiša z mŕt­vych, oživí aj vaše smr­teľné telá skr­ze svoj­ho Ducha, ktorý pre­býva vo vás.


Verš v kontexte

10 Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕt­ve pre hriech, ale duch je život pre spraved­livosť. 11 A jest­li Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕt­vych, pre­býva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Kris­ta Ježiša z mŕt­vych, oživí aj vaše smr­teľné telá skr­ze svoj­ho Ducha, ktorý pre­býva vo vás. 12 A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 A jest­li Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕt­vych, pre­býva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Kris­ta Ježiša z mŕt­vych, oživí aj vaše smr­teľné telá skr­ze svoj­ho Ducha, ktorý pre­býva vo vás.

Evanjelický

11 A ak pre­býva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕt­vych, tak Ten, ktorý Kris­ta Ježiša vzkriesil z mŕt­vych, aj vaše smr­teľné telá oživí svojím Duchom, pre­bývajúcim vo vás.

Ekumenický

11 Ak teda vo vás pre­býva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Kris­ta z mŕtvych, oživí aj vaše smr­teľné telá svojím Duchom, ktorý pre­býva vo vás.

Bible21

11 Pře­bývá-li ve vás Duch To­ho, který vzkřísil Ježíše z mrt­vých, pak Ten, který vzkřísil z mrt­vých Krista, obživí i vaše smr­telná tě­la svým Du­chem, který ve vás pře­bývá.