RoháčekRimanom8,13

Rimanom 8:13

List Rimanom

Lebo ak žijete podľa tela, zo­mriete; ale ak Duchom mŕt­vite skut­ky tela, budete žiť.


Verš v kontexte

12 A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. 13 Lebo ak žijete podľa tela, zo­mriete; ale ak Duchom mŕt­vite skut­ky tela, budete žiť. 14 Lebo všet­ci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú syn­mi Božími.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo ak žijete podľa tela, zo­mriete; ale ak Duchom mŕt­vite skut­ky tela, budete žiť.

Evanjelický

13 lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skut­ky tela duchom umŕt­vujete, budete živí.

Ekumenický

13 lebo ak žijete podľa tela, zo­mriete; ale ak Duchom umŕt­vujete skut­ky tela, budete žiť.

Bible21

13 Ži­jete-li pod­le tě­la, zemřete; umrt­vujete-li skutky tě­la Du­chem, bu­dete žít.