RoháčekRimanom13,4

Rimanom 13:4

List Rimanom

lebo je služob­níkom Božím tebe na dob­ré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadar­mo nosí meč, lebo je služob­níkom Božím, po­mstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé.


Verš v kontexte

3 Lebo vladári nie sú po­strachom dob­rému skut­ku, ale zlému. A chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Rob to, čo je dob­ré, a budeš mať po­chvalu od nej, 4 lebo je služob­níkom Božím tebe na dob­ré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadar­mo nosí meč, lebo je služob­níkom Božím, po­mstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé. 5 Pre­to je ne­vy­hnut­ne po­treb­né pod­riaďovať sa, nie len pre hnev, ale aj pre svedomie.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

4 lebo je služob­níkom Božím tebe na dob­ré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadar­mo nosí meč, lebo je služob­níkom Božím, po­mstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé.

Evanjelický

4 Veď je služob­níkom Božím tebe k dob­rému. Ale keď zle robíš, boj sa! Lebo nie nadar­mo nosí meč. Božím služob­níkom je totiž, vy­konávateľom hnevu nad tým, čo zle robí.

Ekumenický

4 Ona je totiž Božím služob­níkom, na tvoje dob­ro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadar­mo nosí meč. Je totiž Božím služob­níkom, po­mstiteľom, vy­konávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle.

Bible21

4 je pře­ce Božím služebníkem pro tvé dob­ro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč na­dar­mo; je pře­ce Božím služebníkem, jenž po zás­lu­ze trestá pa­cha­te­le zla.