RoháčekRimanom13,5

Rimanom 13:5

List Rimanom

Pre­to je ne­vy­hnut­ne po­treb­né pod­riaďovať sa, nie len pre hnev, ale aj pre svedomie.


Verš v kontexte

4 lebo je služob­níkom Božím tebe na dob­ré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadar­mo nosí meč, lebo je služob­níkom Božím, po­mstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé. 5 Pre­to je ne­vy­hnut­ne po­treb­né pod­riaďovať sa, nie len pre hnev, ale aj pre svedomie. 6 Lebo pre­to platíte aj dane, lebo sú svätos­lužob­ník­mi Božími, práve nato zo­tr­vávajúci v správe.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

5 Pre­to je ne­vy­hnut­ne po­treb­né pod­riaďovať sa, nie len pre hnev, ale aj pre svedomie.

Evanjelický

5 Pre­to sa jej treba pod­riadiť nielen pre hnev (Boží), ale aj pre svedomie.

Ekumenický

5 Pre­to sa jej treba pod­riadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie.

Bible21

5 Pro­to se mu­sí­me podřizovat – nejen kvů­li hroz­bě tre­s­tu, ale i kvů­li svědo­mí.