RoháčekRimanom13,3

Rimanom 13:3

List Rimanom

Lebo vladári nie sú po­strachom dob­rému skut­ku, ale zlému. A chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Rob to, čo je dob­ré, a budeš mať po­chvalu od nej,


Verš v kontexte

2 takže ten, kto sa protiví vr­ch­nos­ti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu; a tí, ktorí sa staväjú oproti, sebe vez­mú od­sudok. 3 Lebo vladári nie sú po­strachom dob­rému skut­ku, ale zlému. A chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Rob to, čo je dob­ré, a budeš mať po­chvalu od nej, 4 lebo je služob­níkom Božím tebe na dob­ré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadar­mo nosí meč, lebo je služob­níkom Božím, po­mstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé.

späť na Rimanom, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo vladári nie sú po­strachom dob­rému skut­ku, ale zlému. A chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Rob to, čo je dob­ré, a budeš mať po­chvalu od nej,

Evanjelický

3 Lebo vladári nie sú na po­strach tým, čo dob­re činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Čiň dob­re a budeš mať chválu od nej.

Ekumenický

3 Pred­stavených sa ne­treba báť pre dob­rý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Konaj dob­ro a budeš mať od nej po­chvalu.

Bible21

3 Vlád­cové pře­ce nejsou po­stra­chem pro ty, kdo ko­nají dob­ro, ale zlo. Chceš se ne­bát vlá­dy? Ko­nej dob­ro, a vláda tě po­chválí;