RoháčekRimanom12,9

Rimanom 12:9

List Rimanom

Lás­ka nech je nepokrytecká. Nech sa vám ošk­liví zlé, a pridŕžajte sa dob­rého.


Verš v kontexte

8 buď kto na­pomína, v na­pomínaní; ten, kto sa sdieľa, v pros­tote; kto je pred­stavený, v pil­nos­ti; kto činí milo­sr­den­stvo, nech to robí veselou tvárou, ochotne. 9 Lás­ka nech je nepokrytecká. Nech sa vám ošk­liví zlé, a pridŕžajte sa dob­rého. 10 V brat­skej lás­ke buďte navzájom na­proti sebe nežní, v úc­te jed­ni druhých pred­chádzajúci,

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Lás­ka nech je nepokrytecká. Nech sa vám ošk­liví zlé, a pridŕžajte sa dob­rého.

Evanjelický

9 Lás­ka nech je bez po­krytec­tva! Zošk­livuj­te si zlé, pri­dŕžaj­te sa dob­rého!

Ekumenický

9 Lás­ka nech je ne­po­krytec­ká. Sprotiv­te si zlo, pri­dŕžaj­te sa dob­ra.

Bible21

9 Lás­ka ať je bez přet­vářky. Měj­te odpor ke zlu, tíhně­te k dob­ru.