EvanjelickýRimanom12,9

Rimanom 12:9

List Rimanom

Lás­ka nech je bez po­krytec­tva! Zošk­livuj­te si zlé, pri­dŕžaj­te sa dob­rého!


Verš v kontexte

8 kto dar na­pomínania, nech na­pomína; kto dáva, (nech dáva) z úp­rim­nos­ti; kto je pred­stavený, nech je hor­livý; kto činí milo­sr­den­stvo, nech je ochot­ný. 9 Lás­ka nech je bez po­krytec­tva! Zošk­livuj­te si zlé, pri­dŕžaj­te sa dob­rého! 10 Na­klonení v brat­skej lás­ke, pred­biehaj­te sa na­vzájom v úc­tivos­ti,

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Lás­ka nech je nepokrytecká. Nech sa vám ošk­liví zlé, a pridŕžajte sa dob­rého.

Evanjelický

9 Lás­ka nech je bez po­krytec­tva! Zošk­livuj­te si zlé, pri­dŕžaj­te sa dob­rého!

Ekumenický

9 Lás­ka nech je ne­po­krytec­ká. Sprotiv­te si zlo, pri­dŕžaj­te sa dob­ra.

Bible21

9 Lás­ka ať je bez přet­vářky. Měj­te odpor ke zlu, tíhně­te k dob­ru.