EkumenickýRimanom12,9

Rimanom 12:9

List Rimanom

Lás­ka nech je ne­po­krytec­ká. Sprotiv­te si zlo, pri­dŕžaj­te sa dob­ra.


Verš v kontexte

8 Kto má dar na­pomínania, nech na­pomína. Kto dáva, nech dáva úp­rim­ne. Kto je pred­stavený, nech koná hor­livo. Kto pre­ukazuje milo­sr­den­stvo, nech to robí s radosťou. 9 Lás­ka nech je ne­po­krytec­ká. Sprotiv­te si zlo, pri­dŕžaj­te sa dob­ra. 10 Buďte si na­vzájom od­daní v bratskej lás­ke, pred­biehaj­te sa na­vzájom v úctivosti.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Lás­ka nech je nepokrytecká. Nech sa vám ošk­liví zlé, a pridŕžajte sa dob­rého.

Evanjelický

9 Lás­ka nech je bez po­krytec­tva! Zošk­livuj­te si zlé, pri­dŕžaj­te sa dob­rého!

Ekumenický

9 Lás­ka nech je ne­po­krytec­ká. Sprotiv­te si zlo, pri­dŕžaj­te sa dob­ra.

Bible21

9 Lás­ka ať je bez přet­vářky. Měj­te odpor ke zlu, tíhně­te k dob­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček