RoháčekRimanom12,10

Rimanom 12:10

List Rimanom

V brat­skej lás­ke buďte navzájom na­proti sebe nežní, v úc­te jed­ni druhých pred­chádzajúci,


Verš v kontexte

9 Lás­ka nech je nepokrytecká. Nech sa vám ošk­liví zlé, a pridŕžajte sa dob­rého. 10 V brat­skej lás­ke buďte navzájom na­proti sebe nežní, v úc­te jed­ni druhých pred­chádzajúci, 11 v prácach nie leniví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci,

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 V brat­skej lás­ke buďte navzájom na­proti sebe nežní, v úc­te jed­ni druhých pred­chádzajúci,

Evanjelický

10 Na­klonení v brat­skej lás­ke, pred­biehaj­te sa na­vzájom v úc­tivos­ti,

Ekumenický

10 Buďte si na­vzájom od­daní v bratskej lás­ke, pred­biehaj­te sa na­vzájom v úctivosti.

Bible21

10 Mi­lu­j­te se navzájem bra­tr­s­kou lás­kou, pro­je­vuj­te si navzájem uctivost.