RoháčekPríslovia13,17

Príslovia 13:17

Bez­božný po­sol pad­ne do zlého, ale ver­ný zvest je lekár­stvom.


Verš v kontexte

16 Každý opatr­ný robí umne; ale blázon rozp­res­tiera bláz­nov­stvo.
17 Bez­božný po­sol pad­ne do zlého, ale ver­ný zvest je lekár­stvom.
18 Chudoba a han­ba s­tih­ne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto za­chováva po­kar­hanie, bude ctený.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 Bez­božný po­sol pad­ne do zlého, ale ver­ný zvest je lekár­stvom.

Evanjelický

17 Bez­božný po­sol vr­há do nešťas­tia, ale ver­ný po­sol uzdravuje.

Ekumenický

17 Ne­ver­ný po­sol upadá do nešťas­tia, ale ver­ný vy­slanec prináša uzdravenie.

Bible21

17 Ničemný vy­s­lanec upadne do neštěstí, spolehlivý po­sel je jako lék.