RoháčekPríslovia13,18

Príslovia 13:18

Chudoba a han­ba s­tih­ne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto za­chováva po­kar­hanie, bude ctený.


Verš v kontexte

17 Bez­božný po­sol pad­ne do zlého, ale ver­ný zvest je lekár­stvom.
18 Chudoba a han­ba s­tih­ne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto za­chováva po­kar­hanie, bude ctený.
19 Spl­nená túžba je slad­ká duši; ale bláz­nom je ohavnosťou od­stúpiť od zlého.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 Chudoba a han­ba s­tih­ne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto za­chováva po­kar­hanie, bude ctený.

Evanjelický

18 Bieda a han­ba stih­ne toho, kto ned­bá na kar­hanie, ale dôj­de cti, kto si všíma kar­hanie.

Ekumenický

18 Chudoba s hanbou pos­tih­nú toho, čo ned­bá na na­pomínanie, no ten, čo prijíma po­kar­hanie, bude poc­tený.

Bible21

18 Bída a han­ba to­mu, kdo odmítá poučení, kdo však na do­mlu­vy dá, bude vážený.