EkumenickýPríslovia13,17

Príslovia 13:17

Ne­ver­ný po­sol upadá do nešťas­tia, ale ver­ný vy­slanec prináša uzdravenie.


Verš v kontexte

16 Každý roz­vážny koná roz­um­ne, za­tiaľ čo hlupák šíri bláz­nov­stvo.
17 Ne­ver­ný po­sol upadá do nešťas­tia, ale ver­ný vy­slanec prináša uzdravenie.
18 Chudoba s hanbou pos­tih­nú toho, čo ned­bá na na­pomínanie, no ten, čo prijíma po­kar­hanie, bude poc­tený.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 Bez­božný po­sol pad­ne do zlého, ale ver­ný zvest je lekár­stvom.

Evanjelický

17 Bez­božný po­sol vr­há do nešťas­tia, ale ver­ný po­sol uzdravuje.

Ekumenický

17 Ne­ver­ný po­sol upadá do nešťas­tia, ale ver­ný vy­slanec prináša uzdravenie.

Bible21

17 Ničemný vy­s­lanec upadne do neštěstí, spolehlivý po­sel je jako lék.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček