RoháčekPríslovia13,16

Príslovia 13:16

Každý opatr­ný robí umne; ale blázon rozp­res­tiera bláz­nov­stvo.


Verš v kontexte

15 Dob­rý roz­um do­dáva miloty; a ces­ta tých, ktorí robia ne­ver­ne, je tvr­dá.
16 Každý opatr­ný robí umne; ale blázon rozp­res­tiera bláz­nov­stvo.
17 Bez­božný po­sol pad­ne do zlého, ale ver­ný zvest je lekár­stvom.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 Každý opatr­ný robí umne; ale blázon rozp­res­tiera bláz­nov­stvo.

Evanjelický

16 Opatr­ný robí všet­ko roz­vážne, ale blázon roz­trubuje bláz­nov­stvo.

Ekumenický

16 Každý roz­vážny koná roz­um­ne, za­tiaľ čo hlupák šíri bláz­nov­stvo.

Bible21

16 Roz­vážně chová se každý, kdo má rozum, hňup ale roz­trušuje samé ne­smys­ly.