RoháčekPríslovia12,13

Príslovia 12:13

V pre­stúpení rtov leží osídlo p­re zlého, ale spraved­livý vy­j­de z úz­kos­ti.


Verš v kontexte

12 Bez­božník pach­tí po love zlých ľudí, ale koreň spraved­livých vy­dáva ovocie.
13 V pre­stúpení rtov leží osídlo p­re zlého, ale spraved­livý vy­j­de z úz­kos­ti.
14 Z ovocia s­vojich úst sa každý na­sýti dob­rého, a zá­sluha rúk človeka sa mu vráti.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 V pre­stúpení rtov leží osídlo p­re zlého, ale spraved­livý vy­j­de z úz­kos­ti.

Evanjelický

13 Zlý sa za­pletie prie­stup­kom perí, ale spravod­livý vy­j­de zo súženia.

Ekumenický

13 Do pre­vinenia svojich perí sa chytí ničom­ník, kým spravod­livý sa vy­maní z úzkostí.

Bible21

13 Hříšné rty jsou zlo­synovi pastí, spravedlivý však ujde trápení.