RoháčekPríslovia12,12

Príslovia 12:12

Bez­božník pach­tí po love zlých ľudí, ale koreň spraved­livých vy­dáva ovocie.


Verš v kontexte

11 Ten, kto ob­rába svoju zem, na­sýti sa chleba; ale ten, kto na­sleduje za­háľačov, je bez roz­umu.
12 Bez­božník pach­tí po love zlých ľudí, ale koreň spraved­livých vy­dáva ovocie.
13 V pre­stúpení rtov leží osídlo p­re zlého, ale spraved­livý vy­j­de z úz­kos­ti.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 Bez­božník pach­tí po love zlých ľudí, ale koreň spraved­livých vy­dáva ovocie.

Evanjelický

12 Pev­nosť zlých bude zničená, ale koreň spravod­livých po­tr­vá.

Ekumenický

12 Bez­božník baží za korisťou zlých ľudí, no koreň spravod­livých prinesie úrodu.

Bible21

12 Da­re­bák závi­dí kořist zlosynovi, kořeny sprave­dlivých však plo­dy přináší.