RoháčekPríslovia12,14

Príslovia 12:14

Z ovocia s­vojich úst sa každý na­sýti dob­rého, a zá­sluha rúk človeka sa mu vráti.


Verš v kontexte

13 V pre­stúpení rtov leží osídlo p­re zlého, ale spraved­livý vy­j­de z úz­kos­ti.
14 Z ovocia s­vojich úst sa každý na­sýti dob­rého, a zá­sluha rúk človeka sa mu vráti.
15 Ces­ta bláz­na je priamou v jeho očiach, ale ten, kto po­slúcha radu, je múd­ry.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

14 Z ovocia s­vojich úst sa každý na­sýti dob­rého, a zá­sluha rúk človeka sa mu vráti.

Evanjelický

14 Z ovocia svojich úst každý bude na­sýtený dob­rým, človek do­stane od­platu za to, čo spravil inému.

Ekumenický

14 Z ovocia svojich slov sa každý na­sýti dob­rom a človek do­stane od­platu podľa svojich skut­kov.

Bible21

14 Ovo­ce svých úst každý hojně sklidí, vlastní sku­tek se k člověku navrátí.