Roháček4. Mojžišova3,6

4. Mojžišova 3:6

Numeri

Pri­veď po­kolenie Léviho a po­stav ho pred Árona, kňaza, aby mu po­sluhovali.


Verš v kontexte

5 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 6 Pri­veď po­kolenie Léviho a po­stav ho pred Árona, kňaza, aby mu po­sluhovali. 7 A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom shromaždenia, aby konali službu príbyt­ku.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Pri­veď po­kolenie Léviho a po­stav ho pred Árona, kňaza, aby mu po­sluhovali.

Evanjelický

6 Pri­veď kmeň Léví a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali,

Ekumenický

6 Pri­veď Léviho kmeň a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali.

Bible21

6 „Přiveď poko­lení Levi a po­stav je před kněze Áro­na, aby mu po­máha­li.