Ekumenický4. Mojžišova3,6

4. Mojžišova 3:6

Numeri

Pri­veď Léviho kmeň a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali.


Verš v kontexte

5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 6 Pri­veď Léviho kmeň a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali. 7 Zaňho a za celú po­spolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Pri­veď po­kolenie Léviho a po­stav ho pred Árona, kňaza, aby mu po­sluhovali.

Evanjelický

6 Pri­veď kmeň Léví a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali,

Ekumenický

6 Pri­veď Léviho kmeň a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali.

Bible21

6 „Přiveď poko­lení Levi a po­stav je před kněze Áro­na, aby mu po­máha­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček