Roháček4. Mojžišova3,5

4. Mojžišova 3:5

Numeri

A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:


Verš v kontexte

4 A Nádab a Abíhu zo­mreli pred Hos­podinom, keď obetovali cudzí oheň pred Hos­podinom na púšti Sinai. A ne­mali synov. Pre­to konal kňaz­skú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svoj­ho ot­ca. 5 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 6 Pri­veď po­kolenie Léviho a po­stav ho pred Árona, kňaza, aby mu po­sluhovali.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

5 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

5 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: