Roháček4. Mojžišova23,19

4. Mojžišova 23:19

Numeri

Sil­ný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on po­vie a ne­vykoná? A keď hovoril, či ne­učiní tak, aby to stálo?


Verš v kontexte

18 Tu začal sláv­nost­ne svoju proroc­kú reč a riekol: Po­vs­taň, Baláku, a počuj! Po­zoruj na mňa ušima, synu Cip­porov! 19 Sil­ný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on po­vie a ne­vykoná? A keď hovoril, či ne­učiní tak, aby to stálo? 20 Hľa, prijal som roz­kaz dobrorečiť, a keď on dobrorečil, ja toho ne­od­vrátim.

späť na 4. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

19 Sil­ný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on po­vie a ne­vykoná? A keď hovoril, či ne­učiní tak, aby to stálo?

Evanjelický

19 Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľud­ským synom, aby ľutoval. Či ne­vykoná, čo po­vedal? Či ne­spl­ní, čo vy­riekol?

Ekumenický

19 Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Po­vie azda a ne­spraví? Sľúbi a ne­spl­ní?

Bible21

19 Bůh není člověk, aby lhal, není lid­ský syn, aby litoval. Promluví snad, a ne­do­drží to, řekne snad něco, a ne­splní?