Evanjelický4. Mojžišova23,19

4. Mojžišova 23:19

Numeri

Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľud­ským synom, aby ľutoval. Či ne­vykoná, čo po­vedal? Či ne­spl­ní, čo vy­riekol?


Verš v kontexte

18 On pred­niesol svoju výpoveď: Po­vs­taň, Bálák, a počúvaj, na­chýľ ucho, syn Cip­pórov! 19 Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľud­ským synom, aby ľutoval. Či ne­vykoná, čo po­vedal? Či ne­spl­ní, čo vy­riekol? 20 Hľa, prijal som roz­kaz žeh­nať. On požeh­nal, ja to ne­môžem zmeniť.

späť na 4. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

19 Sil­ný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on po­vie a ne­vykoná? A keď hovoril, či ne­učiní tak, aby to stálo?

Evanjelický

19 Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľud­ským synom, aby ľutoval. Či ne­vykoná, čo po­vedal? Či ne­spl­ní, čo vy­riekol?

Ekumenický

19 Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Po­vie azda a ne­spraví? Sľúbi a ne­spl­ní?

Bible21

19 Bůh není člověk, aby lhal, není lid­ský syn, aby litoval. Promluví snad, a ne­do­drží to, řekne snad něco, a ne­splní?