RoháčekMatúš6,9

Matúš 6:9

Evanjelium podľa Matúša

Vy sa tedy mod­lite tak­to: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa po­svätí tvoje meno!


Verš v kontexte

8 Teda nebuďte im podob­ní, lebo váš Otec vie, čo po­trebujete, prv než by ste ho vy prosili. 9 Vy sa tedy mod­lite tak­to: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa po­svätí tvoje meno! 10 Nech prij­de tvoje kráľov­stvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi!

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 Vy sa tedy mod­lite tak­to: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa po­svätí tvoje meno!

Evanjelický

9 Vy sa teda tak­to mod­lite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Po­sväť sa meno Tvoje!

Ekumenický

9 Vy sa teda mod­lite tak­to: Otče náš, ktorý si na nebesiach, po­sväť sa meno tvoje,

Bible21

9 Pro­to se mod­lete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se po­světí tvé jméno!