RoháčekMatúš6,10

Matúš 6:10

Evanjelium podľa Matúša

Nech prij­de tvoje kráľov­stvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi!


Verš v kontexte

9 Vy sa tedy mod­lite tak­to: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa po­svätí tvoje meno! 10 Nech prij­de tvoje kráľov­stvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! 11 Daj nám dnes náš každoden­ný chlieb

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 Nech prij­de tvoje kráľov­stvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi!

Evanjelický

10 Príď kráľov­stvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!

Ekumenický

10 príď kráľov­stvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Bible21

10 Ať při­jde tvé království! Ať se stane tvo­je vů­le­ja­ko v ne­bi, tak i na ze­mi.