EkumenickýMatúš6,9

Matúš 6:9

Evanjelium podľa Matúša

Vy sa teda mod­lite tak­to: Otče náš, ktorý si na nebesiach, po­sväť sa meno tvoje,


Verš v kontexte

8 Ne­na­podobňuj­te ich teda! Veď váš Otec vie, čo po­trebujete, skôr ako ho prosíte. 9 Vy sa teda mod­lite tak­to: Otče náš, ktorý si na nebesiach, po­sväť sa meno tvoje, 10 príď kráľov­stvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 Vy sa tedy mod­lite tak­to: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa po­svätí tvoje meno!

Evanjelický

9 Vy sa teda tak­to mod­lite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Po­sväť sa meno Tvoje!

Ekumenický

9 Vy sa teda mod­lite tak­to: Otče náš, ktorý si na nebesiach, po­sväť sa meno tvoje,

Bible21

9 Pro­to se mod­lete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se po­světí tvé jméno!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček