RoháčekMatúš6,8

Matúš 6:8

Evanjelium podľa Matúša

Teda nebuďte im podob­ní, lebo váš Otec vie, čo po­trebujete, prv než by ste ho vy prosili.


Verš v kontexte

7 Ale keď sa mod­líte, nežvat­lite jako po­hania, lebo sa dom­nievajú, že pre tú svoju mnohom­luvu budú vy­slyšaní. 8 Teda nebuďte im podob­ní, lebo váš Otec vie, čo po­trebujete, prv než by ste ho vy prosili. 9 Vy sa tedy mod­lite tak­to: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa po­svätí tvoje meno!

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Teda nebuďte im podob­ní, lebo váš Otec vie, čo po­trebujete, prv než by ste ho vy prosili.

Evanjelický

8 Nebuďte im teda podob­ní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo po­trebujete, skôr, ako Ho prosíte.

Ekumenický

8 Ne­na­podobňuj­te ich teda! Veď váš Otec vie, čo po­trebujete, skôr ako ho prosíte.

Bible21

8 Ne­buď­te jako oni. Váš Otec ví, co po­tře­bujete, ještě před­tím, než ho po­prosí­te.