RoháčekMatúš4,5

Matúš 4:5

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy ho pojal diabol do svätého mes­ta a po­stavil ho na vrch na krýd­lo chrámu


Verš v kontexte

4 A on od­povedajúc riekol: Je na­písané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vy­chádza skr­ze ús­ta Božie. 5 Vtedy ho pojal diabol do svätého mes­ta a po­stavil ho na vrch na krýd­lo chrámu 6 a po­vedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je na­písané, že svojim an­jelom pri­káže o tebe, a vez­mú ťa na ruky, aby si ne­uderil svojej nohy o kameň.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy ho pojal diabol do svätého mes­ta a po­stavil ho na vrch na krýd­lo chrámu

Evanjelický

5 Nato vzal Ho diabol do svätého mes­ta, po­stavil Ho na okraj nás­trešia chrámu

Ekumenický

5 Diabol ho po­tom vzal do svätého mes­ta, po­stavil ho na chrámové cim­burie

Bible21

5 Teh­dy ho ďábel vzal do svatého měs­ta a po­stavil ho na vr­cho­lek chrá­mu.