EkumenickýMatúš4,5

Matúš 4:5

Evanjelium podľa Matúša

Diabol ho po­tom vzal do svätého mes­ta, po­stavil ho na chrámové cim­burie


Verš v kontexte

4 On mu však od­povedal: Je na­písané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vy­chádza z Božích úst. 5 Diabol ho po­tom vzal do svätého mes­ta, po­stavil ho na chrámové cim­burie 6 a po­vedal mu: Ak si Boží Syn, vrh­ni sa dolu. Veď je na­písané: Svojim an­jelom pri­káže o tebe, a vez­mú ťa na ruky, aby si si ne­ud­rel nohu o kameň.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy ho pojal diabol do svätého mes­ta a po­stavil ho na vrch na krýd­lo chrámu

Evanjelický

5 Nato vzal Ho diabol do svätého mes­ta, po­stavil Ho na okraj nás­trešia chrámu

Ekumenický

5 Diabol ho po­tom vzal do svätého mes­ta, po­stavil ho na chrámové cim­burie

Bible21

5 Teh­dy ho ďábel vzal do svatého měs­ta a po­stavil ho na vr­cho­lek chrá­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček