Bible21Matouš4,5

Matouš 4:5

Teh­dy ho ďábel vzal do svatého měs­ta a po­stavil ho na vr­cho­lek chrá­mu.


Verš v kontexte

4 On však od­po­věděl: „Je psáno: ‚Nejen chle­bem bude člověk živ, ale každým slovem vy­cházejícím z Božích úst.‘“ 5 Teh­dy ho ďábel vzal do svatého měs­ta a po­stavil ho na vr­cho­lek chrá­mu. 6 „Jsi-li Boží Syn,“ ře­kl, „vrh­ni se do­lů! Je pře­ce psáno: ‚Svým an­dělům přikáže o to­bě a po­ne­sou tě na rukou, abys nena­razil no­hou na kámen.‘“

späť na Matouš, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy ho pojal diabol do svätého mes­ta a po­stavil ho na vrch na krýd­lo chrámu

Evanjelický

5 Nato vzal Ho diabol do svätého mes­ta, po­stavil Ho na okraj nás­trešia chrámu

Ekumenický

5 Diabol ho po­tom vzal do svätého mes­ta, po­stavil ho na chrámové cim­burie

Bible21

5 Teh­dy ho ďábel vzal do svatého měs­ta a po­stavil ho na vr­cho­lek chrá­mu.

Bible21Matouš4,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček