RoháčekMarek5,37

Marek 5:37

Evanjelium podľa Mareka

A nedal ni­komu ísť za sebou, iba Pet­rovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobov­mu bratovi.


Verš v kontexte

36 Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď po­vedal pred­stavenému synagógy: Neboj sa, len ver! 37 A nedal ni­komu ísť za sebou, iba Pet­rovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobov­mu bratovi. 38 A prišli do domu pred­staveného synagógy, a videl tam nepokojný ruch, plačúcich a kvíliacich veľmi,

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

37 A nedal ni­komu ísť za sebou, iba Pet­rovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobov­mu bratovi.

Evanjelický

37 A ni­komu nedovolil, aby Ho na­sledoval, len Pet­rovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jakubov­mu.

Ekumenický

37 Ni­komu inému nedovolil, aby ho sprevádzal, len Pet­rovi, Jakubovi a Jakubov­mu bratovi Jánovi.

Bible21

37 Niko­mu ne­dovo­lil, aby ho do­pro­vázel, kro­mě Pet­ra, Ja­ku­ba a jeho bra­t­ra Ja­na.

RoháčekMarek5,37