RoháčekMarek5,36

Marek 5:36

Evanjelium podľa Mareka

Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď po­vedal pred­stavenému synagógy: Neboj sa, len ver!


Verš v kontexte

35 A kým on ešte hovoril, tu prišli od pred­staveného synagógy a vraveli: Tvoja dcéra zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa? 36 Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď po­vedal pred­stavenému synagógy: Neboj sa, len ver! 37 A nedal ni­komu ísť za sebou, iba Pet­rovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobov­mu bratovi.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

36 Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď po­vedal pred­stavenému synagógy: Neboj sa, len ver!

Evanjelický

36 Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, po­vedal pred­stavenému synagógy: Neboj sa, len ver!

Ekumenický

36 Keď Ježiš začul tieto slová, po­vedal pred­stavenému synagógy: Neboj sa, len ver!

Bible21

36 Ježíš ale je­jich slova ne­po­s­lou­chal. „Ne­boj se, jenom věř,“ ře­kl před­sta­vené­mu syna­go­gy.

RoháčekMarek5,36