RoháčekMalachiáš3,8

Malachiáš 3:8

Či azda má človek ok­rádať Boha? Lebo vy ok­rádate mňa a hovoríte: V čom ťa ok­rádame? V desiat­ku a v obeti po­z­dvi­hnutia!


Verš v kontexte

7 Odo dní svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a ne­os­tríhali ste. Na­vráťte sa ku mne, a na­vrátim sa k vám, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Ale hovoríte: V čom sa máme na­vrátiť? 8 Či azda má človek ok­rádať Boha? Lebo vy ok­rádate mňa a hovoríte: V čom ťa ok­rádame? V desiat­ku a v obeti po­z­dvi­hnutia! 9 Zlorečení ste zlorečením a mňa jed­nako okrádate, celý národ, čo vás je.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Či azda má človek ok­rádať Boha? Lebo vy ok­rádate mňa a hovoríte: V čom ťa ok­rádame? V desiat­ku a v obeti po­z­dvi­hnutia!

Evanjelický

8 Či smie pod­vádzať človek Boha, keď vy pod­vádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa pod­vádzame? Desiat­kami a po­z­dvihovanými obeťami.

Ekumenický

8 Smie človek ok­rádať Boha? Vy ma ok­rádate. Pýtate sa: O čo ťa ok­rádame? O desiatky a po­z­dvihované obet­né dary.

Bible21

8 Smí snad člověk okrádat Bo­ha? Vž­dyť vy mě okrádáte! „Jak tě okrádáme?“ ptá­te se. Na desát­cích a obě­tech!