EvanjelickýMalachiáš3,8

Malachiáš 3:8

Či smie pod­vádzať človek Boha, keď vy pod­vádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa pod­vádzame? Desiat­kami a po­z­dvihovanými obeťami.


Verš v kontexte

7 Od čias svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Na­vráťte sa ku mne, a ja na­vrátim sa k vám! - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Vy sa však spytujete: Ako sa máme vrátiť? 8 Či smie pod­vádzať človek Boha, keď vy pod­vádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa pod­vádzame? Desiat­kami a po­z­dvihovanými obeťami. 9 Za­sia­hnutí ste kliat­bou, a pred­sa ma pod­vádzate - vy, celý národ!

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Či azda má človek ok­rádať Boha? Lebo vy ok­rádate mňa a hovoríte: V čom ťa ok­rádame? V desiat­ku a v obeti po­z­dvi­hnutia!

Evanjelický

8 Či smie pod­vádzať človek Boha, keď vy pod­vádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa pod­vádzame? Desiat­kami a po­z­dvihovanými obeťami.

Ekumenický

8 Smie človek ok­rádať Boha? Vy ma ok­rádate. Pýtate sa: O čo ťa ok­rádame? O desiatky a po­z­dvihované obet­né dary.

Bible21

8 Smí snad člověk okrádat Bo­ha? Vž­dyť vy mě okrádáte! „Jak tě okrádáme?“ ptá­te se. Na desát­cích a obě­tech!