RoháčekMalachiáš3,7

Malachiáš 3:7

Odo dní svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a ne­os­tríhali ste. Na­vráťte sa ku mne, a na­vrátim sa k vám, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Ale hovoríte: V čom sa máme na­vrátiť?


Verš v kontexte

6 Lebo ja Hos­podin sa ne­mením, pre­to ste vy, synovia Jakobovi, ešte ne­vyhynuli. 7 Odo dní svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a ne­os­tríhali ste. Na­vráťte sa ku mne, a na­vrátim sa k vám, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Ale hovoríte: V čom sa máme na­vrátiť? 8 Či azda má človek ok­rádať Boha? Lebo vy ok­rádate mňa a hovoríte: V čom ťa ok­rádame? V desiat­ku a v obeti po­z­dvi­hnutia!

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Odo dní svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a ne­os­tríhali ste. Na­vráťte sa ku mne, a na­vrátim sa k vám, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Ale hovoríte: V čom sa máme na­vrátiť?

Evanjelický

7 Od čias svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Na­vráťte sa ku mne, a ja na­vrátim sa k vám! - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Vy sa však spytujete: Ako sa máme vrátiť?

Ekumenický

7 Už za čias svojich ot­cov ste sa od­chýlili od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám — vraví Hos­podin zá­stupov. Pýtate sa: Ako sa máme vrátiť?

Bible21

7 Už od dob svých ot­ců jste se od­vrace­li od mých pravi­del a ne­do­držova­li jste je. Vrať­te se ke mně a já se vrátím k vám, praví Hos­po­din zástupů. „Jak se má­me vrátit?“ ptá­te se.