RoháčekMalachiáš3,9

Malachiáš 3:9

Zlorečení ste zlorečením a mňa jed­nako okrádate, celý národ, čo vás je.


Verš v kontexte

8 Či azda má človek ok­rádať Boha? Lebo vy ok­rádate mňa a hovoríte: V čom ťa ok­rádame? V desiat­ku a v obeti po­z­dvi­hnutia! 9 Zlorečení ste zlorečením a mňa jed­nako okrádate, celý národ, čo vás je. 10 Dones­te celý desiatok do domu po­kladu, aby bola po­trava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hos­podin Zá­stupov, či vám ne­po­ot­váram nebes­kých prieduchov a nevylejem vám požeh­nania až pre­hoj­ne.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Zlorečení ste zlorečením a mňa jed­nako okrádate, celý národ, čo vás je.

Evanjelický

9 Za­sia­hnutí ste kliat­bou, a pred­sa ma pod­vádzate - vy, celý národ!

Ekumenický

9 Pre­to vás stíha kliat­ba, lebo ma ok­rádate, celý ten­to národ.

Bible21

9 Jste na­prosto pro­kletí, že mě okrádá­te, vy, ce­lý náro­de!