EkumenickýMalachiáš3,8

Malachiáš 3:8

Smie človek ok­rádať Boha? Vy ma ok­rádate. Pýtate sa: O čo ťa ok­rádame? O desiatky a po­z­dvihované obet­né dary.


Verš v kontexte

7 Už za čias svojich ot­cov ste sa od­chýlili od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám — vraví Hos­podin zá­stupov. Pýtate sa: Ako sa máme vrátiť? 8 Smie človek ok­rádať Boha? Vy ma ok­rádate. Pýtate sa: O čo ťa ok­rádame? O desiatky a po­z­dvihované obet­né dary. 9 Pre­to vás stíha kliat­ba, lebo ma ok­rádate, celý ten­to národ.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Či azda má človek ok­rádať Boha? Lebo vy ok­rádate mňa a hovoríte: V čom ťa ok­rádame? V desiat­ku a v obeti po­z­dvi­hnutia!

Evanjelický

8 Či smie pod­vádzať človek Boha, keď vy pod­vádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa pod­vádzame? Desiat­kami a po­z­dvihovanými obeťami.

Ekumenický

8 Smie človek ok­rádať Boha? Vy ma ok­rádate. Pýtate sa: O čo ťa ok­rádame? O desiatky a po­z­dvihované obet­né dary.

Bible21

8 Smí snad člověk okrádat Bo­ha? Vž­dyť vy mě okrádáte! „Jak tě okrádáme?“ ptá­te se. Na desát­cích a obě­tech!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček