RoháčekMalachiáš3,6

Malachiáš 3:6

Lebo ja Hos­podin sa ne­mením, pre­to ste vy, synovia Jakobovi, ešte ne­vyhynuli.


Verš v kontexte

5 A pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom, proti cudzoložníkom a proti krivo­prísažníkom i proti tým, ktorí utis­kujú čo do mzdy nájom­níka, vdovu a sirotu a kriv­dia po­hos­tínovi a neboja sa ma, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 6 Lebo ja Hos­podin sa ne­mením, pre­to ste vy, synovia Jakobovi, ešte ne­vyhynuli. 7 Odo dní svojich ot­cov ste sa od­chyľovali od mojich ustanovení a ne­os­tríhali ste. Na­vráťte sa ku mne, a na­vrátim sa k vám, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Ale hovoríte: V čom sa máme na­vrátiť?

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo ja Hos­podin sa ne­mením, pre­to ste vy, synovia Jakobovi, ešte ne­vyhynuli.

Evanjelický

6 Lebo ja, Hos­podin, som sa ne­zmenil, ani vy ste ne­pres­tali byť syn­mi Jákobovými.

Ekumenický

6 Ja, Hos­podin, som sa ne­zmenil, ani vy ste ne­pres­tali byť syn­mi Jákobovými.

Bible21

6 Já Hos­po­din se neměním – pro­to jste, synové Jáko­bovi, ne­by­li zničeni.