RoháčekMalachiáš3,5

Malachiáš 3:5

A pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom, proti cudzoložníkom a proti krivo­prísažníkom i proti tým, ktorí utis­kujú čo do mzdy nájom­níka, vdovu a sirotu a kriv­dia po­hos­tínovi a neboja sa ma, hovorí Hos­podin Zá­stupov.


Verš v kontexte

4 Vtedy bude príjem­ný Hos­podinovi obet­ný dar obil­ný Júdu a Jeruzalema jako za dní d­riev­neho veku a jako za dáv­nych rokov. 5 A pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom, proti cudzoložníkom a proti krivo­prísažníkom i proti tým, ktorí utis­kujú čo do mzdy nájom­níka, vdovu a sirotu a kriv­dia po­hos­tínovi a neboja sa ma, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 6 Lebo ja Hos­podin sa ne­mením, pre­to ste vy, synovia Jakobovi, ešte ne­vyhynuli.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom, proti cudzoložníkom a proti krivo­prísažníkom i proti tým, ktorí utis­kujú čo do mzdy nájom­níka, vdovu a sirotu a kriv­dia po­hos­tínovi a neboja sa ma, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

5 Pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde náden­níka, vdovu i sirotu, od­mietajú cudzin­ca a neboja sa ma - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

5 Prídem vás však súdiť, hneď usvedčím čarodej­níkov, cudzoložníkov, krivo­prísažníkov a tých, čo náden­níkovi ukracujú mzdu, utláčajú vdovu a sirotu, tých, čo cudzin­ca zbavujú práva a neboja sa ma — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

5 Při­jdu k vám te­dy, abych sou­dil, a rych­le usvědčím ča­roděje, cizo­ložníky, křivopřísežníky, utlačova­te­le ná­deníků, vdov a si­ro­tků i ty, kdo činí ústrky přis­těhoval­cům a ne­mají bázeň pře­de mnou, praví Hos­po­din zástupů.